› The Borgias

The Borgias

Drag each book onto its author - match all 10!

Books

The Family
The Borgias
The Borgia Bride
The Life Of Cesare Borgia
The Artist, the Philosopher, and the Warrior
The Borgias and Their Enemies
Lucrezia Borgia and the Mother of Poisons
Lucrezia Borgia: Life, Love and Death in Renaissance Italy
A Borgia Daughter Dies
Madonna of the Seven Hills

Authors

Jean Plaidy
Paul Strathern
Maryann Philip
G. J. Meyer
Mario Puzo
Jeanne Kalogridis
Rafael Sabatini
Sarah Bradford
Christopher Hibbert
Roberta Gellis
Matches: 0 - Misses: 0